Coffee farm – trải nghiệm 1 ngày làm nông

02-04-2022

Coffee Farm – tour trải nghiệm mới mẻ tại Trung Nguyên Coffee tour giúp du khách có trải nghiệm 1 ngày trở thành người nông dân thực thụ. Giúp du khách tìm hiểu về những quy trình chăm sóc cây cà phê.

Thông tin về tour coffee farm được cập nhật tại website: https://www.trungnguyenhealing.com/ và fanpage: https://www.facebook.com/TrungNguyenCoffeeTour. Liên hệ qua số hotline 0939.104.312 – 0389.717.711 để trải nghiệm du lịch thú vị.