TOUR CÀ PHÊ THIỀN

Tour Cà phê Thiền là một sản phẩm du lịch đặc biệt do Trung Nguyên Legend sáng tạo, kết hợp du lịch khám phá và chữa lành Thân - Tâm - Trí. Với hành trình khám phá giá trị của cà phê kết hợp du lịch trải nghiệm, Tour Cà phê Thiền đưa bạn đến với hành trình chữa lành Thân – Tâm – Trí, giúp tái tạo năng lượng, kết nối với thiên nhiên, vạn vật xung quanh và với chính mình, tìm lại sự cân bằng trong cuộc sống.
TOUR CÀ PHÊ THIỀN
TOUR CÀ PHÊ THIỀN

9,690,000Đ / Người