TOUR THAM QUAN NHÀ MÁY CÀ PHÊ TRUNG NGUYÊN LEGEND

Tham quan, trải nghiệm, tìm hiểu về quy trình sản xuất chế biến cà phê từ những hạt cà phê ngon nhất đến ly cà phê năng lượng tuyệt phẩm của Tập đoàn cà phê số 1 Việt Nam - Trung Nguyên Legend.